Tuesday, 19 May 2015

Perutusan Hari Guru 2015 oleh TPM

TEKS UCAPAN
YAB TAN SRI DATO' HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD. YASSIN TIMBALAN PERDANA MENTERI
MERANGKAP MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
DI MAJLIS PERASMIAN SAMBUTAN HARI GURU 2015
PADA 16 MEI 2015; PUKUL 9.30 PAGI BERTEMPAT DI DEWAN WAWASAN, JITRA, KEDAH "GURU: MEMBINA ILMU MENYEMPURNAKAN AKHLAK"


Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam Sejahtera dan Salam
1Malaysia


<SALUTATIONS. PENDAHULUAN
1.         Alhamdullillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya kita dapat berhimpun pada hari ini sempena Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2015. Bagi saya, sambutan Hari Guru adalah tanda pengiktirafan tertinggi negara terhadap peranan dan sumbangan para guru mendidik anak bangsa. Sempena hari yang amat bermakna ini, saya dengan rendah hati merakamkan ucapan segunung kasih dan setulus penghargaan kepada semua guru di seluruh pelosok tanah air atas segala jasa, bakti dan sumbangan anda semua.


"GURU: MEMBINA ILMU MENYEMPURNAKAN AKHLAK"


2.         Tema   Hari   Guru   pada   tahun   ini,   iaitu   ‘Guru:   Membina   Ilmu Menyempurnakan Akhlak' amat bertepatan dengan suasana dan cabaran masa kini serta sejajar dengan misi kenabian Rasulullah s.a.w sepertimana sabda baginda dalam sebuah hadith:


Innama bu’ithtu li’utammima makarimal akhlaq


Yang bermaksud:

“Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia”


3.     Sehubungan  ini,  guru memainkan  peranan  penting  untuk menyempurnakan akhlak murid serta membentuk insan seimbang dan berperibadi unggul. Lebih-lebih lagi dalam keghairahan kita mengejar kemajuan material, aspek akhlak dan nilai murni mesti diberikan perhatian yang utama oleh sistem pendidikan kita.


4.        Modal insan yang ingin kita bangunkan tidak seharusnya dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran semata-mata, tetapi juga mesti diperkukuhkan dengan akhlak yang terpuji dan nilai-nilai yang murni. Bagi saya aspek akhlak, budi pekerti, integriti, amanah dan nilai-nilai murni adalah komponen yang amat penting dalam membina negara bangsa dan mencapai kemajuan ekonomi yang lestari.


5.        Tanpa kita sedari, sifat jujur, amanah dan integriti sebenarnya merupakan nilai intrinsik yang menjadi tunjang dan pasak kemajuan ekonomi. Dalam perniagaan misalnya, seorang peniaga yang jujur dan amanah akan mendapat kepercayaan pelanggan untuk terus membeli barangan atau melanggan perkhidmatan yang ditawarkan. Jika peniaga itu tidak amanah dengan melakukan penipuan atau manipulasi untuk mengaut keuntungan berlebihan, maka sudah pasti pelanggan tidak lagi mempercayainya dan perniagaannya akan mengalami kerugian.


6.      Begitu juga dengan industri, baik industri pembuatan, makanan, pengangkutan,   perbankan,   kewangan   dan   lain-lain.   Semua   industri   ini sebenarnya dibina di atas kepercayaan pengguna bahawa barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan  adalah berkualiti, selamat dan mempunyai nilai untuk wang (value for money). Semua ini menuntut pemain industri untuk bersifat amanah, jujur dan berintegriti dengan tidak sekali-kali  mengkompromi kualiti barangan atau keselamatan pengguna semata-mata untuk mengaut keuntungan.  Jika  mereka melakukan pecah    amanah,  penipuan  dan  khianat kerana sikap tamak haloba sehingga menjejaskan keselamatan dan kepentingan pengguna, maka tentu sekali pengguna atau pelanggan akan hilang kepercayaan terhadap industri berkenaan dan menyebabkan para pengusaha industri mengalami kerugian. Jika pecah amanah, salah guna kuasa dan salah urus berlaku dalam skala yang lebih besar, maka industri berkenaan mungkin akan lumpuh dan ekonomi negara menguncup.

7.         Saudara  dan  saudari,  renungkanlah.  Integriti  mungkin  dianggap  satu perkara yang kecil dan soal individu. Tetapi hakikatnya ketiadaan integriti hanya pada segelintir individu boleh mendatangkan malapetaka yang besar kepada sesuatu industri, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, sudah sampai masanya kita meletakkan pendidikan moral dan akhlak kearah melahirkan insan yang amanah, berintegriti dan bertanggungjawab sebagai urusan utama (core business) pendidikan di negara kita.


8.        Hal ini boleh direalisasikan sekiranya guru-guru sentiasa menerapkan nilai- nilai murni seperti sifat amanah, jujur, telus dan budi pekerti yang mulia dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti kesukanan dan ko-kurikulum. Tugas mendidik murid supaya berakhlak mulia dan berdisiplin tidak hanya terletak pada bahu guru pendidikan moral, guru pendidikan Islam atau guru disiplin, tetapi pada semua guru. Jika kita dapat menjadikan sekolah sebagai medan asuhan akhlak dan sahsiah murid yang sempurna, saya yakin hasrat kita untuk melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak mulia akan menjadi kenyataan.


9.         Lebih-lebih lagi soal akhlak dan keperibadian yang mulia amat ditekankan bukan sahaja oleh agama Islam, tetapi oleh semua agama dan kepercayaan. Saya yakin, seorang penganut agama yang taat akan mengamalkan nilai-nilai yang murni dalam kehidupan dan saling menghormati antara satu sama lain. Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia, pendidikan akhlak dan moral mestilah menekankan prinsip menghormati perbezaan, meraikan kepelbagaian dan memupuk hubungan yang baik antara masyarakat pelbagai kaum dan agama. Saya percaya, jika prinsip ini dapat digarap dengan baik dan diterapkan dalam jiwa setiap murid tanpa mengira kaum dan agama, kita akan dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian kaum yang kita kecapi selama ini.


PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,
10.      Saya sedar menjadi guru pada hari ini tidaklah semudah yang disangka. Tugas dan tanggungjawab besar yang terletak di bahu para guru memerlukan komitmen tinggi dan menuntut perubahan dinamik dalam profesionalisme keguruan.  Oleh  itu,  KPM  melalui  program  Pembangunan  Profesionalisme
Berterusan (PPB) menyediakan platform yang sesuai untuk guru meningkatkan tahap profesionalisme dalam kerjaya di samping memantapkan imej kendiri. Seorang guru yang profesional adalah guru yang berilmu, mempunyai kemahiran dan ketrampilan dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta memiliki sahsiah yang boleh menjadi contoh teladan kepada murid.


11.      Dalam usaha memastikan guru yang dilahirkan oleh institusi pendidikan guru mampu mendidik murid menjadi insan berkualiti, sistem pengambilan guru pelatih juga telah ditambah baik. Dalam Gelombang Pertama anjakan keempat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025, Institut Pendidikan Guru kini melaksanakan dasar pengambilan yang lebih ketat iaitu sebanyak 30 peratus pengambilan baharu adalah terdiri daripada pelajar cemerlang yang mendapat sekurang-kurangnya 5A dalam SPM. Saya amat berharap agar pemilihan calon guru yang terbaik dapat membantu melonjakkan mutu pendidikan negara.


KURIKULUM PENDIDIKAN ABAD KE-21


12.      Matlamat membina ilmu dan menyempurnakan akhlak murid hanya dapat direalisasikan jika kita mempunyai kurikulum yang mampu menjangkau keperluan cabaran pendidikan abad ke-21 untuk melahirkan murid yang dinamik dan seimbang dalam semua aspek. Untuk itu, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang bermula pada tahun 2011 dan disambut dengan Kurikulum Standard  Sekolah  Menengah  (KSSM)  pada tahun  2017  perlu  dibentuk  selari dengan aliran pembangunan dan kemajuan teknologi supaya relevan dengan persekitaran semasa serta menekankan penggunaan "Higher Order Thinking and Creative Skills" (HOTaCS) yang bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik.


13.      Selain Kurikulum Standard, Kurikulum Dini dan Kurikulum Tahfiz juga telah dilaksanakan di sekolah-sekolah terpilih. Kurikulum Dini dan Tahfiz memberi penekanan dalam pendidikan agama tanpa membelakangkan pendidikan akademik. Tahfiz Model Ulul Albab yang menggabung jalinkan tiga bidang ilmu, iaitu ilmu agama, ilmu kemanusiaan dan ilmu sains pastinya dapat memantapkan aspek sahsiah, rohani dan minda murid.  Melalui pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu ini, saya amat berharap agar kita dapat melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak mulia dalam ertikata yang sebenar.


TRANSFORMASI PENTAKSIRAN
14.      Transformasi sistem pendidikan negara menerusi PPPM 2013 - 2025 yang memberi penekanan khusus terhadap aspirasi akal dan budi kini dinilai melalui transformasi besar-besaran dalam sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) sebagai teras pembangunan murid secara holistik.  PBS bukan sahaja mentaksir kebijaksanaan akal fikiran semata-mata malah merangkumi kecerdasan emosi, kecergasan fizikal serta nilai dan budi pekerti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi melengkapkan sistem ini, maka Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) dilaksanakan untuk menguji komponen yang holistik ini secara mapan. Saya amat berharap agar pelaksanaan PT3 akan terus mendapat sokongan dan dokongan para guru dan ibu bapa.


KEJAYAAN GURU


Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,


15.       Peranan guru sebagai pembina ilmu terbukti melalui kejayaan murid kita dalam peperiksaan awam seperti SPM dan STPM yang diumumkan pada bulan Mac yang lalu. Pencapaian membanggakan dalam STPM dapat kita lihat apabila sebanyak 41,915 murid kita telah lulus penuh dengan 408 murid mendapat gred A dalam semua subjek yang diambil. Cumulative Grade Point Average (CGPA) juga telah meningkat daripada 2.57 pada 2013 kepada 2.62 tahun lalu. Dari sudut pencapaian murid luar bandar, saya juga berasa amat bangga dengan usaha guru yang berjaya merapatkan jurang sebanyak 11 peratus antara bandar dengan luar bandar melalui keputusan UPSR yang lalu.  Gred Purata Sekolah di Sabah juga telah meningkat sebanyak 0.12 mata dengan program intervensi yang telah dilaksanakan, manakala sekolah yang berada dalam band 6 dan 7 telah berkurangan kepada 1.39 peratus tahun lalu berbanding sebanyak 1.73 peratus tahun sebelumnya. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua guru yang telah menyumbang kepada kejayaan ini!


16.      Sesungguhnya  usaha  dan  pengorbanan  guru  mendidik  anak  bangsa memang tidak dapat dinafikan. Saya berasa bangga apabila Cikgu Anuar Mansor, guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh, Pahang diumumkan sebagai penerima Anugerah Tokoh Pekerja Negara 2015 (Kumpulan OKU) yang disampaikan YAB Perdana Menteri sempena sambutan Hari Pekerja
2015 Peringkat Kebangsaan baru-baru ini.


17.      Saya juga amat berbangga dengan kejayaan Sekolah Kebangsaan Muzaffar
Syah, Kota Tinggi, Johor yang melonjak daripada kedudukan 4,568 pada 2012 ke
1,511  pada  2013  dengan  GPS  meningkat daripada  2.26  kepada  2.08  dalam kalangan sekolah rendah di Malaysia. Hal ini membuktikan bahawa usaha gigih para guru di bawah kepimpinan Guru Besar, Cikgu Hajah Bibi Sakinah binti Haron Khan dengan kerjasama erat para ibu bapa telah melayakkan mereka menerima Anugerah Sekolah Cemerlang NKRA (New Deals) dan Anugerah Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Cemerlang peringkat Kebangsaan 2012/2013.


18.      Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada warga SMK Cheras dan SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam Best Music Performance sempena Festival Kesenian Antarabangsa yang berlangsung di Turki pada penghujung April yang lalu. Kejayaan ini tentu bertitik tolak dari usaha para guru yang gigih melatih murid- murid yang menyertai pertandingan ini.


19.      Saya juga mengucapkan tahniah kepada adik Izzah Amzan yang sering memenangi kejohanan gimrama peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Ini termasuk gimnas terbaik kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) 2015 bagi kategori junior dan gimnas terbaik kejohanan "Kalamata Cup" Greece 2015 juga bagi kategori junior. Tahniah Izzah Amzan dan ibunya Puan Hazira binti Hamsah yang merupakan seorang guru di SMK Seri Saujana, Kuala Lumpur.


20.     Saya juga ingin menzahirkan penghargaan kepada semua guru yang terlibat membantu mangsa banjir yang melanda negara kita pada hujung tahun lalu. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Guru Muda 1Malaysia (GM1M) di bawah pimpinan Cikgu Husmira Hussin yang telah menggerakkan 50,000 orang guru untuk membantu mangsa banjir dan melakukan kerja-kerja pembersihan pasca-banjir.


PENGUMUMAN INSENTIF: PENGHARGAAN ATAS JASA GURU Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,
21.        Sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini, saya berbesar hati untuk mengumumkan beberapa khabar gembira kepada guru-guru.


Pertama, Akta Yayasan Guru Tun Hussein Onn [Akta 763] telah diluluskan oleh
Parlimen   dan   diwartakan.   Melalui   Yayasan   ini   guru-guru   akan   dibantu
mendapatkan pembiayaan untuk melanjutkan pengajian, termasuk guru yang tidak layak mendapat biasiswa kerajaan kerana melebihi had umur. Yayasan ini juga akan menjaga kebajikan guru dengan memberi keutamaan kepada guru yang memerlukan bantuan kecemasan, bencana alam, khairat kematian dan bantuan peralatan sokongan selepas rawatan seperti kerusi roda. Memandangkan guru juga berisiko tinggi terlibat dengan kemalangan sehingga menyebabkan kehilangan nyawa, maka Yayasan Guru Tun Hussein Onn juga menjadi harapan untuk menghulurkan bantuan keperluan dan pembiayaan pengajian anak-anak guru yang terlibat;


Kedua, Kerajaan juga telah bersetuju untuk menyeragamkan had umur pegawai awam bagi mengikuti Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Doktor Falsafah (Ph.D) iaitu dari 43 tahun bagi Ijazah Sarjana kepada 45 tahun seperti had umur bagi Ijazah Sarjana Doktor Falsafah (Ph.D) di bawah Hadiah Latihan Persekutuan. Peningkatan had umur bagi pegawai awam mengikuti Ijazah Sarjana ini akan memberikan lebih   peluang kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) untuk meneruskan pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Peningkatan ilmu di kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) di peringkat lanjutan akan menjadi pemacu kepada perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkualiti dan efisien.


Ketiga, Kerajaan telah bersetuju untuk menambahbaik Elaun Pengetua dan Guru Besar sedia ada. Elaun sedia ada yang telah berkuatkuasa mulai tahun 2000, kini dinaikkan  dari  RM150 kepada  RM300 sebulan bagi  2,405 Pengetua Sekolah Menengah dan kenaikan dari RM100 kepada RM200 sebulan bagi 7,757 Guru Besar Sekolah Rendah berkuatkuasa 1 Julai 2015. Bagi pihak Kementerian Pendidikan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada YAB Perdana Menteri yang telah memberikan persetujuan kepada cadangan Kementerian untuk menambahbaik  elaun  pengetua dan  guru  besar.  Penambahbaikan ini  dibuat kerana Pengetua dan Guru Besar memainkan peranan yang amat penting dalam kecemerlangan sesebuah sekolah bertepatan dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Peranan dan kompleksiti tugas yang semakin mencabar dalam mendokong transformasi sistem pendidikan memerlukan kewibawaan dan kreativiti dalam kepimpinan Pengetua dan Guru Besar. Insentif ini diharap akan dapat mendorong pemimpin sekolah untuk terus meningkatkan kualiti kepimpinan bagi menjamin kecemerlangan sekolah dalam keberhasilan murid. Prestasi Pengetua dan Guru Besar akan sentiasa diukur melalui Petunjuk Prestasi Utama (KPI), malah pencapaian KPI juga menjadi pengukuran kesesuaian penyandang terus menduduki jawatan tersebut.

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,


22.  Sempena majlis perasmian hari guru yang penuh bermakna ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada para guru-gur yang dinobatkan sebagai Tokoh Guru Kebangsaan, Tokoh Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan dan Ikon Guru bagi tahun ini. Anugerah ini merupakan penghargaan dan pengiktirafan kerajaan terhadap jasa serta pengorbanan tokoh-tokoh guru yang tidak ternilai kepada bangsa dan negara.


23.      Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada insan yang bergelar guru di mana jua anda berada. Biarlah ungkapan keramat ‘guru' atau ‘cikgu' terus kekal meniti di bibir murid, ibu bapa dan masyarakat hingga ke akhir hayat seorang guru. Semoga saudara dan saudari para guru terus menjadi penyuluh dan suri teladan dalam memartabatkan tradisi keilmuan dan membentuk kesempurnaan akhlak generasi muda.


Padi segemal kepuk di hulu,
Sirih di hilir menekap junjungan; Kepalang guru membina ilmu, Pasir sebutir jadikan intan.


Pameran LIMA banyak khalayak, Langkawi terkenal Dataran Lang;
Guru: Membina Ilmu Menyempurnakan akhlak, Jasa baktimu sentiasa dikenang.


24.          Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacitanya saya merasmikan Sambutan Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Kali Ke-44 Tahun 2015. SELAMAT HARI GURU! TERIMA KASIH CIKGU! Wabillahitaufik walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Sila Share Jika Suka Entri Ini

3 Cara Terbaik untuk Menyimpan Wang


Antara berjuta soalan mengenai hal-hal kewangan, tanpa diragui soalan yang paling popular ialah “Bagaimana Untuk Menyimpan Wang Saya?”. Berikut adalah 3 cara yang biasa dilakukan yang boleh membantu anda menyimpan jumlah wang yang besar apabila sampai waktu persaraan.

1) Mencarum Kepada EPF, JANGAN Keluarkan

Untuk warga Malaysia, EPF, tanpa diragui, adalah cara yang paling mudah untuk menyimpan wang anda. Termasuk caruman peribadi 11% anda, caruman mandatori 13% majikan anda (bagi pekerja-pekerja dengan pandapatan kurang daripada RM5,000 sebulan) menjadikan 24% jumlah keseluruhan daripada gaji bulanan anda disimpan di bawah nama anda setiap bulan.

Tambahan lagi, purata pulangan 5% setahun EPF adalah lebih tinggi berbanding mana-mana faedah deposit tetap dalam pasaran sekarang.

Tips: Pertama sekali, dapatkan pekerjaan di syarikat yang mencarum kepada EPF. Cuba simpan wang anda dalam akaun EPF anda selama yang boleh kerana tiada deposit-deposit bank yang lain dengan kadar faedah tinggi dalam pasaran. Jika boleh, JANGAN guna mana-mana sub akaun EPF anda untuk membayar rumah anda atau membeli sebuah komputer, supaya anda boleh mengambil kesempatan penuh terhadap kadar faedah tinggi EPF untuk memaksimakan pulangan anda.

2) Simpan Sedikit Wang Anda Dengan Cara Lama Yang Berkesan

Menyimpan wang anda memerlukan keazaman dan disiplin. Jika anda belum berbuat demikian, cuba simpan peratusan yang kecil dari gaji anda setiap akhir bulan dan simpan dalam akaun bank yang berlainan, sebaiknya yang tidak mempunyai kemudahan pengeluaran (contoh ATM).

Bila anda mempunyai jumlah yang sederhana, pindahkan wang tersebut ke akaun deposit berfaedah tinggi supaya ia boleh menjana faedah-faedah yang lebih tinggi lagi, dan pada masa yang sama menghalang anda daripada mengakses dana setiap kali anda ingin mendapatkan telefon mudah alih atau sepasang kasut baru.

Untuk mencari deposit-deposit tetap yang terbaik dalam pasaran sekarang, sila lihat jadual perbandingan deposit tetap kami.

Tips: Seperti banyak perkara lain dalam hidup, menyimpan ialah satu usaha yang sukar bagi kebanyakan orang terutama pada permulaannya. Untuk memudahkan anda dalam perjalanan menyimpan wang anda, anda mungkin mahu bermula dengan jumlah sederhana (contohnya 5-10% dari gaji anda) supaya ia tidak mempengaruhi aliran tunai anda hingga ke tahap di mana anda berputus asa sama sekali. Selepas satu tempoh masa, anda boleh cuba meningkatkan jumlah itu setelah tabiat menyimpan menjadi kebiasaan. Dan juga, bila sampai ke topik menyimpan, ia membantu untuk bermula dari usia muda supaya anda boleh mengaut keuntungan faedah kompaun dalam jangka masa panjang.

3) Guna Wang Anda Untuk Melabur Dalam Sesuatu

Jika anda mempunyai toleransi yang sederhana terhadap risiko, masih jauh dari umur persaraan dan mempunyai jumlah wang yang banyak dalam simpanan atau akaun deposit tetap, anda mungkin mahu mempertimbangkan tentang menggunakan sebahagian daripada wang anda untuk tujuan-tujuan pelaburan.

Syer, emas atau hartanah; pelaburan adalah cara yang baik untuk menyimpan LEBIH BANYAK wang kerana pulangannya lebih berpotensi berbanding, contohnya, menyimpan wang anda ke dalam bank. Namun keburukannya ialah pelaburan melibatkan RISIKO – risiko tiada prestasi daripada pelaburan-pelaburan anda, atau dalam kes-kes tertentu, risiko peruapan nilai pelaburan-pelaburan anda disebabkan keadaan pasaran yang teruk.

Tips: Tidak semua kategori pelaburan adalah sama, jadi anda dinasihatkan untuk membuat kaji selidik sebelum anda melibatkan diri dengan mana-mana pelaburan. Sebagai contoh: hartanah dianggap sebagai pelaburan berisiko sederhana; biasanya menikmati pertumbuhan yang konsisten tetapi juga mempunyai kecairan yang rendah (iaitu tidak mudah ditukar kepada tunai). Tapi syer pula dianggap sebagai pelaburan berisiko tinggi; ia mudah terpengaruhi oleh naik turun nilai disebabkan oleh pasaran yang tidak tetap, yang bermakna anda berpotensi untuk UNTUNG banyak atau RUGI banyak. Apa-apapun bentuk pelaburan yang anda pilih, ia adalah lebih baik untuk anda berusaha untuk belajar mengenainya sebelum memberi komitmen.

Suka artikel ini? Anda juga mungkin ingin membaca mengenai kepentingan kepelbagaian dalam pelaburan.   -imoney.mySila Share Jika Suka Entri Ini

Monday, 18 May 2015

Alat pembunuh nyamuk

Malam ini rasanya hati igufran cukup panas. Buat kerja pun banyak tidak senang. Gatal sana gatal sini, asyik bersilat saja. Gatal bukan pasal ada kurap tau. Malam-malam sebelum ini igufran diserang vampire dan malam ini sekali lagi diserang oleh vampire. Siapa tahan kalau darah balik-balik didermakan. Kalau nasib tidak bagus, menderma punya hal, maut menunggu penderma. Alahaiii nyamuk..

Dalam marah terhadap nyamuk, igufran teringat akan cerita adik ipar igufran yang membeli sesuatu yang boleh membunuh sang nyamuk. Lalu igufran meninggalkan sebentar daripada membuat kerja dan melayari lazada Malaysia sebab adik ipar membeli benda itu di lazada Malaysia. Igufran pun taiplah kata kunci "mosquito killer" entah betul ke tak ayat ini tetapi benda yang igufran cari rasanya sudah muncul. Igufran pun ambil gambar dan hantar sama adik ipar untuk mendapatkan kepastian. Kompom dan ambil keputusan klik buy sehinggalah proses pembayaran selesai. Harga pun agak lumayan juga tapi daripada kehabisan darah, lebih baik kehabisan wang. Ada kata-kata seorang rakan yang bekerja sebagai doktor hospital iaitu wang boleh dicari tetapi kegembiraan susah dikekalkan.

Bayaran berjaya. Kena tunggu lagi 2 hingga tiga hari bungkusan sampai. Harap-harap sampai tepat pada waktunya seperti yang dijanjikan oleh lazada Malaysia. Buat anda yang menderita dengan serangan vampire yang juga dikenali nyamuk pemghisap darah, selain menggunakan racun penyembur, mari mencuba pula menggunakan cara lain iaitu menggunakan alat yang dikenali Mosquito Killer. Menurut adik ipar igufran, Mosquito Killer ini berkesan mengurangkan nyamuk dan mungkin kalau menggunakan lebih daripada satu, nyamuk dalam rumah boleh habis. Itu andaian igufran saja. Kalau rasa berpuas hati nanti order lagi.
Sila Share Jika Suka Entri Ini

Janji palsu Ahmad Shabery

Genap satahun guru-guru seluruh Malaysia masih menunggu kehadiran komputer satu Malaysia yang telah dijanjikan oleh YB Ahmad Shabery sebagai hadiah dan menghargai sumbangan guru sempena Hari Guru 2014 belum sampai ke tangan guru-guru sehingga kini.

Mengambil kata-kata OMAKKAU, Saja mengingatkan YB supaya menunaikan janji. Ini kira cikai-cikai punya benda kata orang Sabah. Ini pun tidak boleh ditunaikan? Kalau benda yang lebih besar macam mana mau tunaikan.

Kredit : omakkau.blogspot.com


Sila Share Jika Suka Entri Ini

Siapa boleh saman kereta JPJ?

Sebentar tadi igufran menerima whatsapp daripada sahabat iaitu gambar yang menunjukkan sebuah kereta JPJ parkir di tempat yang tidak sepatutnya. Tidak dapat dipastikan lokasi kejadian ini tetapi lokasi itu tidaklah penting sangat. Kalau ditengok dalam gambar ini, kereta JPJ parkir di tempat yang dikhaskan untuk OKU. Tidak pasti kalau kereta JPJ ini menurunkan penumpang yang kebetulan OKU. Sebaliknya jika sekiranya pegawai ini meletakkan atas sebab mahu hidup senang sahaja, dia patut malu pada diri sendiri. Pegawai ini sudah tentu seorang yang ada pendidikan jadi dia tahu mana satu salah dan betul. Apapun pegawai ini juga merupakan manusia biasa sahaja tidak lari daripada melakukan kesilapan.

Bayangkan jika orang awam yang melakukan perkara yang sama, sudah pasti sudah dibagi surat saman. Pegawai JPJ siapa nak berani saman? Orang awam tidak ada kuasa menyaman, polis traffik ada berani atau sekadar tutup mata?

Igufran harap ini cuma gambar palsu yang diedit oleh mereka yang nakal dan tidak senang hati dengan pegawai JPJ.Sila Share Jika Suka Entri Ini